شرکت تراپزا بدنبال پارتنر جهت دریافت مجوزهای طعم دهنده پاپ کرن می‌باشد.

اخبار از 09.07.2018
شرکت تراپزا ایران، در خاک ایران فروشنده دستگاه و طعم دهنده های خوراکی تولید شده توسط شرکت مادر، می‌باشد.

این شرکت در حال گذراندن پروسه اخذ مجوز طعم دهنده های خوراکی پاپ کرن می‌باشد: - روکش های شیرین CorinGlaze برای افزودن به دیگ پاپ کرن ساز - نمک مخصوص CorinSalt برای پاپ کرن - روغن نارگیل CorinOil برای پاپ کرن - پریمیکس Basic, Premix, Chocolate Premix برای پاپ کرن کاراملی - طعم دهنده های میوه ای FruitMix برای پاپ کرن کاراملی - لیوان پاپ کرن در اندازه های V24, V46, V85

اگر شرکت شما دارای تجربه اخذ مجوز محصولات غذایی در ایران می‌باشد، با ایجنت ما در ایران ‌و یا همکاران ما در مسکو تماس حاصل فرمایید.