ويترين پاپ كُرن در سينماى سلف سرويس.

اخبار از 13.07.2018
بيش از پيش سينمابارهاى سلف سرويس در سينماهاى جديد و حتى قديمى درحال گشايش هستند. مى توان با اطمينان كامل گفت كه اين يك تجارت بلند مدت می باشد. سينمابار سلف سرويس بر اساس كار ماركت ها عمل مى كنند: خريدار خود محصولات را برداشته و سپس به صندق پرداخت ميكند. اين عمل حجم خريد را ارتقا داده (بطور ميانگين ٢٠٪) و همچنين صف خريد را كم ميكند. اين فرمت براى سينماهاىی که تعداد سالن های زيادی دارند، مناسب بوده: اینگونه سینماها داراى مساحت زياد و بازديد كنندگان زياد بوده، و همچنین امكان خريد دستگاه مربوطه را دارند.

پيشنهاد ما، ويترين هاى گرم كننده (وارمر) براى سينمابارهاى سلف سرويس كه توليد كارخانه خود اين شركت در شهر Tver مى باشد. وارمر داراى المنت گرم كننده، سنسور دما، پروانه برای گردش هوا و قفسه براى گذاشتن پاپ كُرن می باشد. اين ويترين ها براى بار اول در آخرين نمايشگاه در شهر بارسلون به نمايش گذاشته شد كه در حدود ٢٠٠ سفارش از مشتريان اروپايى گرفته شده است. شركت تراپزا ايران، با افتخار به مشتريان در ايران وارمرهاى سلف سرويس و همچنين وارمرهاى سينمابار استاندارد (روميزى، روزمينى) را پيشنهاد ميكند.