خط تولید پاپ کرن کاراملی ۵۰-۱۰۰ کیلو.

اخبار از 09.07.2018

شرکت مادر تراپزا، مخصوص تولیدکنندگان بزرگ پاپ کرن، شروع به طراحی خط تولید جدید پاپ کرن تا ۵۰۰ کیلو در ساعت کرده است. سفارش دهنده این محصول، بزرگترین مارکت زنجیره ای روسیه Magnet
بوده که برنامه گشایش کارخانه تولید پاپ کرن خود را در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ دارند.
نقاط قوت این خط تولید، استفاده‌ دستگاه Grand Robopop 220 از سیستم Vortex با حجم تولید ۱۰۰ کیلو در ساعت می باشد – این عمل بدلیل باز شدن دانه های پاپ کرن توسط هوای داغ، باعث ۱۰۰‎٪ صرفه جویی در مصرف روغن می‌شود. در حال حاضر قسمت های مختلف دستگاه تولید شده و یا در حال تست می باشند. پس از انجام تست های مختلف، خط تولید برای تمام مشتریان در دسترس خواهد بود. برای خرید این دستگاه در ایران به شرکت تراپزا ایران مراجعه بفرمایید.