توافق منطقه آزاد تجارى موقت بين ايران و روسيه

اخبار از 09.07.2018
١٧ ماه مى سال ٢٠١٨ در فروم اقنصادى در شهر آستانه (قزاقستان) توافقي در مورد ايجاد منطقه آزاد تجارى بين اتحاد اقتصادى أوراسيا و ايران به امضا رسيد. در حال حاضر توافق مذکور براى تمام كالاها نبوده و براى سه سال محاسبه شده است. در سال آينده دوطرف بايد مسائل اصلى را حل نموده و سپس قرارداد كامل و طولانى مدت را عقد نمايند.
 

 
با نظر متخصصان، بازار ايران دارای آينده اى روشن بوده، بهمين دليل ايجاد منطقه مذكور، امكان منحصر به فردى براى تجارت در اختيار كشورهاى اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار مي دهد. شركت تراپزا ايران آماده همكارى با پارتنرها از كشور ايران مي باشد. ما پيشنهاد همكارى سودمندى براى نماینده فروش احتمالى خواهيم داشت. در حال حاضر متریال های تبلیغاتی و کاتالوگ به فارسی ترجمه شده، شرکت حقوقی در خاک ایران ثبت گشته و ایجنتی که مسلط به سه زبان روسی، انگلیسی و فارسی می باشد، شرکت استخدام شد.